Tuyển Dụng

Trang chủ » Tuyển Dụng

Chính Sách Phúc Lợi

Quản lý nguồn nhân lực theo phương châm “Con người là tài sản quý giá nhất của một tổ chức”, Unison luôn chú trọng đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

  • Thu nhập cạnh tranh tương xứng với khả năng làm việc.
  • Tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.
  • Xét thưởng theo từng phòng ban. Du lịch, điều chỉnh tiền lương hàng năm.

Xem chi tiết

Đào Tạo

Unison luôn quan tâm và coi trọng chính sách đào tạo trong từng thời kỳ phát triển của Công ty. Đào tạo để hỗ trợ nhân viên nâng cao giá trị lao động, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, để đồng hành và phát triển cùng Công ty.

Hoạt động đào tạo của Công ty được thực hiện xuyên suốt và đảm bảo theo kế hoạch hàng năm:

  • Đào tạo cho nhân viên mới: đào tạo hội nhập, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo chuyên ngành tuyển dụng.
  • Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ tại Công ty hoặc được thực hiện bởi các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài.

Phát Triển Nghề Nghiệp

Tại Unison, cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp là công bằng cho mọi đối tượng. Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho các CBNV tâm huyết, đủ trình độ, năng lực quản lý, có thành tích trong lao động.

Thực hiện đánh giá kết quả công việc định kỳ hàng tháng, qua đó đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân, đồng thời cũng là cơ sở nhằm phát hiện nhân tố tích cực để đề bạt hoặc quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Tin Tuyển Dụng

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon